ТИМ


м-р Сашо Марковски е Извршен директор на Институтот за конзервативни политики – Сариса во Скопје. Тој поседува диплома за Меѓународни односи при Универзитетот во Мериленд – Колеџ Парк, САД и магистерска диплома за Меѓународен бизнис при Универзитетот Вухан, НР Кина. Тој е поранешен Посебен советник на Министерот и Раководител на Одделот за меѓународна соработка во Министерството за одбрана. Предходно има работено како Политички асистент на Амбасадорот во Вашингтон . Негови професионални интереси се меѓународни односи, дипломатија, одбрана и меѓународна економија. Тој зборува англиски, босански/српски/хрватски и основен германски јазик.


м-р Влатко Митковски е магистер по менаџирање на стратегиски комуникации, во областа на јавната дипломатија и има магистрирано на Институтот за комуникациски студии во Скопје на тема “Форми и начини на решавање на европската миграциска криза 2015”. Позади себе има повеќе од 20 години работно искуство во меѓународната (безбедносна)​ соработка. Негови професионални интереси се меѓународните односи, јавната дипломатија,​ преговорите и лобирањето. Покрај англиски, тој зборува германски, хрватски, словенечки и​ основен албански јазик.


м-р Никола Веселинов е вработен во Националната Установа Конзерваторски Центар Скопје. Се здобива со титулата магистер по Историски науки, насока Архивистика на Институт на историја при Филозофскиот факултет во Скопје. Неговото работно искуство е прибирање, средување, селектирање, систематизирање, обработка на документација за културното наследство и негова заштита по видови, односно фондови, компјутерска обработка на податоци за неа и за содржината во неа според утврдена методологија. Неговите научна истражувања се претежно од областа на историјата и архивистиката. Активно го користи англискиот јазик.


Џејсон Мико има триесет годишно работно искуство во доменот на односи со јавноста, комуникации, менаџмент, економски развој и хуманитарна работа.Живеејќи во странство и патувајќи го светот, тој се има стекнато широко знаење за различни култури и заедници. Џејсон е роден во Аризона и моментално работи во компанија за односи со јавност и јавни работи во Тусон, Аризона.


Тамара Митковска е студент на Институтот за безбедност, одбрана и мир на Филозофскиот факултет во Скопје. Таа е лидер на Клубот на млади конзервативци во Институтот САРИСА. Поседува професионални интереси во областа на националната безбедност, кризниот менаџмент, тероризмот и илегалната миграција. Таа зборува англиски јазик и има основно познавање од германскиот јазик.


Александар Богатинов работи како наставник во основно и професор во средно образование во Пробиштип. Има завршено Филозофски факултет – отсек филозофија при УКИМ Скопје, а  моментално е и магистранд на истиот факултет. Ги предава предметите запознавање со религиите, етика, логика и филозофија. Член е на македонското филозофското друштво и активно учество во популаризацијата на филозофската мисла меѓу младите.


Дамјан Петрески е студент на Православниот Богословски Факултет ,,Свети Климент Охридски” во Скопје. Неговите истражувања се во доменот на православната теологија, историјата на Црквата и националната историја, како и традициите и културата на македонскиот народ и нивното зачувување и промоција. Активно го користи англискиот јазик.


Сашо Петковски дипломира Меѓународни односи – Дипломатија во Софија, Р. Бугарија во 2010 година на државниот универзитет Свети Климент Охридски. Поранешен советник за меѓународни односи со државите од Источна Европа и Азија во Министерство за одбрана. Активно се бави со анализа на политичката состојба во Блискиот Исток и Северна Африка како и со изработка на политички рејтинзи ширум светот. Покрај англиски јазик има основно познавање на германски и словенечки јазик.


Горан Петрушев има дипломирано на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Машински факултет – Скопје, на Интердисциплинарни студии по инженерство на животна средина, вработен во Бирото за Метрологија. Претходно има долгогодишно искуство во работа на проекти и соработка со локална власт. Неговите истражувања се во доменот на заштитата на животната средина и енергетската безбедност. Активно го користи англискиот јазик.


Стефани Денковска е апсолвент на Економски Факултет при Универзитетот Кирил и Методиј во Скопје, насока Сметководство и ревизија. Нејзините интереси се во доменот на макро и микроекономијата, како и македонистиката. Активно го зборува англискиот јазик и има основни познавања од францускиот и шпанскиот јазик.


Лејла Рајкова е дипломиран правник на Универзитетот “Кирил и Методиј” во Скопје. Во моментот е магистрант на Факултетот за безбедност ”Климент Охридски”- Битола, насока организиран криминал и корупција.Има учествувано во повеќе правни комисии, општински комисии, изборни комисии и има напишано многу колумни на теми од нашето секојдневие. Има учествувано на повеќе работилници, семинари и предавања.Нејзини професионални интереси се организираниот криминал, корупција, тероризам, безбедноста и правната држава. Таа зборува англиски јазик и има основно познавање од грчкиот јазик.